Wybierz swój język

INTRASTAT (WDT, WNT): Statystyka handlu zagranicznego w UE i wsparcie agencji celnej

Usługa INTRASTAT (WDT, WNT) to system statystyki handlu zagranicznego, który służy do zbierania informacji o przepływach towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Usługa ta jest obowiązkowa dla przedsiębiorców, którzy dokonują handlu towarowego z krajami UE, a wartość ich importu lub eksportu przekroczyła określony próg.

Co to jest INTRASTAT?

INTRASTAT to system zbierania danych statystycznych dotyczących wymiany towarowej pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Działa on w oparciu o zgłoszenia przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do sporządzania deklaracji INTRASTAT, jeśli przekroczą określone progi wartości transakcji handlowych. W Polsce, usługę INTRASTAT kontroluje Główny Urząd Statystyczny.

Rodzaje INTRASTAT: WDT i WNT

Wyróżniamy dwa rodzaje zgłoszeń INTRASTAT: WDT (Wewnątrzwspólnotowe Dostawy Towarów) oraz WNT (Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów). WDT dotyczy eksportu towarów do innych krajów UE, natomiast WNT odnosi się do importu towarów z innych krajów UE. Agencja Celna SPED-TRANS II, działająca na terenie całej Polski, oferuje usługi związane z kompleksowym przygotowaniem i obsługą zgłoszeń INTRASTAT.

Agencje celne świadczą usługi związane z INTRASTAT, w tym zgłaszanie odpowiednich dokumentów do Urzędu Statystycznego oraz obsługę formalności związanych z procesem. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z usług Agencji Celnej SPED-TRANS II mogą mieć pewność że ich dokumenty będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami prawa, a zgłoszenia będą dokonane w terminie.

Usługa INTRASTAT (WDT, WNT) dotyczy przede wszystkim towarów, które są importowane lub eksportowane między państwami członkowskimi UE. W szczególności dotyczy towarów, które przekraczają określone wartości graniczne. W przypadku importu, wartość ta wynosi 5.000.000 PLN rocznie, a w przypadku eksportu 2.700.000 PLN rocznie. W przypadku towarów, które nie przekraczają określonych wartości granicznych, przedsiębiorca ma obowiązek zachowania dokumentacji wewnętrznej, która może być poddana kontroli organów skarbowych.

Jak Agencja Celna SPED-TRANS II pomaga w obsłudze INTRASTAT?

Agencja Celna SPED-TRANS II, działająca na terenie całej Polski, oferuje kompleksowe usługi związane z INTRASTAT, obejmujące między innymi przygotowanie i składanie deklaracji, kontrolę danych, konsultacje oraz bieżące monitorowanie zmian w przepisach dotyczących INTRASTAT. Korzystając z usług tej agencji, przedsiębiorcy mogą skupić się na swojej działalności, mając pewność, że formalności związane z INTRASTAT są prowadzone zgodnie z przepisami prawa.

INTRASTAT w pigułce

Podsumowując, usługa INTRASTAT (WDT, WNT) jest ważnym elementem handlu zagranicznego w UE, a agencje celne są w stanie oferować pełną obsługę w zakresie formalności związanych z tym procesem. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą uniknąć problemów związanych z przepisami prawa oraz mieć pewność, że ich dokumentacja jest prowadzona zgodnie z wymaganiami. Agencja Celna SPED-TRANS II to doskonały wybór dla przedsiębiorców, którzy szukają profesjonalnego wsparcia w zakresie obsługi INTRASTAT na terenie całej Polski.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.