Wybierz swój język

Pragniemy poinformować iż nasza firma, Agencja Celna SPED-TRANS II, Barbara Kapusta, posiada status upoważnionego przedsiębiorcy AEO w zakresie uproszczeń celnych.

Status AEO to instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która została wprowadzona do porządku prawnego Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2008 r. celem stworzenia bezpiecznego łańcucha dostaw oraz walki z terroryzmem.

Agencja Celna SPED-TRANS II Barbara Kapusta z siedzibą w Krakowie, ul Nad Drwiną 10, posiada status upoważnionego przedsiębiorcy AEO w zakresie uproszczeń celnych.Przyznanie statusu AEO to uznanie przedsiębiorcy za Upoważniony Podmiot Gospodarczy, tj. podmiot uprzywilejowany, któremu przysługuje szereg udogodnień przy dokonywaniu obrotu towarowego. Status AEO przyznany w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest uznawany w całej Wspólnocie.

W trakcie szczegółowego audytu, któremu podlegaliśmy przed uzyskaniem Świadectwa AEO, zweryfikowano spełnianie przez naszą firmę następujących wymogów:

 • odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych,
 • odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną,
 • udokumentowanie wypłacalności.

Otrzymanie przez naszą firmę certyfikatu AEO jest potwierdzeniem naszej wiarygodności oraz najwyższej jakości świadczonych usług.

Świadectwo AEO zapewnia naszym klientom:

 • mniejszą niż inni przedsiębiorcy liczbę kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,
 • w przypadku wytypowania do kontroli jest ona przeprowadzana w sposób priorytetowy,
 • uprawnienia do wcześniejszego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli,
 • uprawnienia do składania przywozowej deklaracji skróconej z ograniczonym zakresem danych bezpieczeństwa,
 • możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny,
 • możliwość odstąpienia od żądania złożenia zabezpieczenia, gdy przepisy prawa celnego przewidują jego fakultatywne złożenie, np. w przypadku gospodarczych procedur celnych,
 • priorytetową obsługę wszelkich wniosków np. o wydanie pozwolenia, zaświadczeń, korekty zgłoszeń celnych itp. składanych przez lub na rzecz posiadaczy AEO.

Uzyskanie statusu AEO pozwala na sprawniejsze i szybsze działanie w ramach odpraw celnych transportów międzynarodowych i daje gwarancję pewności dostarczenia materiałów na czas do klienta.

Podstawowe korzyści dla klienta to:

 • znaczne skrócenie czasu trwania odprawy celnej (około 30 minut),
 • oszczędności finansowe wynikające ze skrócenia czasu odpraw celnych w granicznych i wewnętrznych urzędach celnych,
 • możliwość odpraw o dowolnej godzinie (również po godzinach pracy urzędu celnego),
 • obniżenie kosztów odpraw celnych poprzez eliminację opłat manipulacyjnych dla urzędu celnego,
 • możliwość zminimalizowania kosztów transport (eliminacja postojów, kosztów parkingowych),
 • zastosowania technologii elektronicznego przetwarzania danych,
 • na życzenie klienta (przy dużej ilości importów lub/i eksportów) możliwość odpraw na terenie jego firmy.Potwierdzenie naszego certyfikatu AEO

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.